Tmr Veterinerlik Hakkında


Tmr Veterinerlik Hakkında


Tmr Veterinerlik 2005 yılından günümüze  hayvan sağlığını ve üretkenliğini sürdürülebilir bir şekilde iyileştiren ürünlerin ithalatı yapmaktadır. Uçucu yağlar, bitki özleri ve vitaminler tüm ürünlerimizin temelini oluşturmaktadır.

Mevcut hayvancılık sektöründe, artan üretkenliğe ve daha iyi hayvan sağlığına katkıda bulunan sürdürülebilir ürünler için artan bir talep var. Bu eğilim sadece Türkiye de  değil, dünyanın birçok yerinde de görülmektedir.

Değişen tüketici talebi ve düzenleyici baskının ışığında, antibiyotiklerin üretimden azaltılması veya tamamen kaldırılması yönünde açık bir eğilim var. Bu nedenle, hayvancılık üretiminde antibiyotiklerin yaygın kullanımı giderek artan bir inceleme altına girmiştir.

Bu eğilimin ana itici gücü antimikrobiyal dirençtir: patojenik bakterilerin bir veya daha fazla antibiyotiğe dirençli hale gelme yeteneği, bu ilaçları hayvan sağlığı, doğrudan çevre ve nihayetinde insan sağlığı üzerinde derin etkileri olan etkisiz hale getirebilir.

Bitkisel özler ve esansiyel yağlardan oluşan ürünümüzün hayvancılık üzerindeki etkisi, hayvan sağlığına etki ederek sonuçta daha uzun ömür ve daha değerli yaşam ile sonuçlanacaktır.

Bu sürdürülebilir hayvancılık yönetimi yaklaşımı, çiftçileri daha iyi ve daha uzun üretim kalitesine sahip olacakları için ekonomik olarak etkiler.

Tüm AB ülkeleri , AB'nin gıda hayvancılığı üretiminde antibiyotiklerin en aza indirilmesi ve nihai olarak ortadan kaldırılmasında en iyi uygulama bölgesi olması için Antimikrobiyal dirence karşı Avrupa sağlık eylem planını (AMR)   konsolide ediyor . Ürünlerimiz bu AB ve Türkiye ulusal yönetmeliklerine uygundur.